Skid Resistance Tester(1).JPG

ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG VLOERADVIES

MIJtech voert stroefheidsmetingen uit op alle harde vloeren en verstrekt zonodig een certificaat als aan de norm wordt voldaan.

MIJtech verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen van o.a. woonvloeren, balkons/galerijen, industrievloeren en vloeren in de infrastructuur zoals brugdekken en parkeerdekken.
 
Gladde vloeren kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel. Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren, te stroeve vloeren, natte vloeren of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw vloer niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw vloer voldoende veilig is:
MIJtech kunststofvloeradvies inspecteert, meet en adviseert m.b.t. de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.
 
 

Meetmethoden voor het meten van de stroefheid van harde vloeren:

MIJtech kunststofvloeradvies meet de stroefheid/antislip van vloeren met de Tribometer GMG-200 conform de NEN 7909: 2015. Deze norm geeft de eis ten aanzien van de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte of arbeidsruimte en de daarbij behorende bepalingsmethode. De dynamische wrijvingscoëfficiënt is een maat voor de slipweerstand en geeft uitsluitsel over de beloopbaarheid van oppervlakken. 

Indien gewenst kunnen wij ook metingen uitvoeren met een Amerikaanse wrijvingsmeter of een Floor slide control 2000 conform de NTA 7909: 2003. De resultaten verkregen uit metingen conform de NTA 7909: 2003 kunnen wij op grond van ervaring indicatief omzetten naar R-waarden.

Voor het beoordelen van de stroefheid van vloeren rondom zwembaden was voorheen de NEN-EN 13451, Algemene veiligheidseisen voor zwembadvoorzieningen, van toepassing. Met de Tribometer conform de NEN 7909: 2015 kunnen we ook stroefheids/antislip metingen doen bij zwembadvloeren, zwembadperrons en douchevloeren. Ook douchevloeren met een hoge zeepbelasting kunnen door MIJtech op deze manier beoordeeld worden.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om met een slingertoestel de Skid Resistance Tester (SRT meter) in te zetten voor het bepalen van de wrijvings-en stroefheid eigenschappen van parkeerdekken, wegmarkeringen, fietspaden, brugdekken of verhardingen in parkeergarages te meten. Wij bieden deze methode indien gewenst aan in combinatie met een NEN 7909 of NTA 7909 meting.

Naast bovengenoemde methodes kunnen wij meten volgens de ASTM C1028 de Amerikaanse methode voor blote voeten en schoenen.

Tevens bieden wij de mogelijkheid na het uitvoeren van een stroefheidsmeting ofwel antislipmeting  van uw vloer een certificaat uit te reiken als blijkt dat voldaan wordt aan de eisen gesteld in de NEN 7909-2015.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die MIJtech biedt op gebied van inspecties en advies over de stroefheid van uw kunststof (giet)vloeren? Lees een artikel dat MIJtech schreef in het VTM magazine of neem direct contact op via het contactformulier of mail naar info@mijtech.nl.