ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG VLOERADVIES

MIJtech voert stroefheidsmetingen uit op alle harde vloeren en verstrekt zonodig een certificaat als aan de norm wordt voldaan.

MIJtech verzorgt stroefheidsmetingen ofwel antislipmetingen van o.a. woonvloeren, balkons/galerijen, industrievloeren en vloeren in de infrastructuur zoals brugdekken en parkeerdekken.
 
Gladde vloeren kunnen de oorzaak zijn van vervelende valpartijen of uitglijden met verstrekkende gevolgen, zowel medisch als financieel. Oorzaken hiervoor zijn vaak te gladde vloeren, te stroeve vloeren, natte vloeren of vervuilde vloeren.
Heeft u het vermoeden dat uw vloer niet veilig is of wilt u juist zekerheid dat uw vloer voldoende veilig is:
MIJtech kunststofvloeradvies inspecteert, meet en adviseert m.b.t. de stroefheid oftewel antislip van praktisch alle vloeren.
 

Welke antislip of stroefheidsmetingen kunnen wij voor U uitvoeren:

NEN 7909:2015
Beloopbare oppervlakken.
Dit is de meest gangbare norm in Nederland voor beloopbare vloeren, droog en nat.

NEN-EN 13036-4
Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen (nat) meetvoet 57.
Oppervlak vloeren parkeergarages (nat) meetvoet: 57
Oppervlak vloeren in de industrie (nat) meetvoet: 4S rubber

NEN-EN 14877 
Kunststof buitensportvloeren.
Deze internationale norm maakt gebruik van het toestel zoals omschreven in de NEN-EN 13036-4
meetvoet: CEN rubber, droog en nat.

CEN/TS 16165-2016
Slip resistance of pedestrian surfaces.
Deze methode maakt gebruik van het toestel zoals omschreven in de NEN 7909,
doch de meetvoetjes zijn afwijkend. Dit is een internationale norm. Droog en nat.
Deze norm wordt onder andere door PRO Rail gehanteerd.

NTA 7909:2003
Wrijvingseigenschappen van vloeren.
De NTA 7909:2003 is niet meer van toepassing, doch biedt als enige methode een indicatief
vergelijk met R waarden (Dit op grond van onze jarenlange expertise en ervaring).
De NTA 7909 is vervangen door de NEN 7909.

Certificaat:
Wij kunnen indien gewenst op grond van de uitgevoerde
metingen mits de resultaten voldoende zijn een certificaat uitgeven.
Vraag advies!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die MIJtech biedt op gebied van inspecties en advies over de stroefheid van uw kunststof (giet)vloeren? Lees een artikel dat MIJtech schreef in het VTM magazine, lees alles nog eens rustig na in dit document of neem direct contact op via het contactformulier of mail naar info@mijtech.nl.