Parkeervloeren

Parkeervloeren

ESD vloeren

ESD vloeren

Decoratieve en designvloeren

Decoratieve en designvloeren

ATEX vloeren

ATEX vloeren

Stroefheid/veiligheid

Stroefheid/veiligheid
Wat is er nieuw in de NEN 7909?

Wat is er nieuw in de NEN 7909?

Sinds oktober 2015 heeft de NEN 7909 de praktijkrichtlijn NTA 7909 voor de meting van stroefheid en veiligheid van vloeren vervangen. Maar wat is er nu eigenlijk veranderd?

De grootste verandering is de meetapparatuur die gebruikt wordt voor stroefheidsmetingen van vloeren. Waar voorheen de metingen werden gedaan met de Floor Slide Control 2000, moet je voor de NEN 7909 norm een Tribometer (zie foto) gebruiken. Ook het toepassingskader is veranderd, omdat de NTA een richtlijn is en de NEN een norm.

NEN 7909

De norm geeft de eis weer ten aanzien van de slipweerstand van horizontale en hellende, beloopbare oppervlakken in een openbare ruimte of arbeidsruimte en de daarbij behorende bepalingsmethode.

De slipweerstand wordt geclassificeerd met een dynamische wrijvingscoëfficiënt en geeft uitsluitsel over de beloopbaarheid van oppervlakken. De norm is van toepassing op beloopbare oppervlakken die geheel ‘in het

werk’ zijn gemaakt of samengesteld. Met de in de norm voorgeschreven bepalingsmethode kan, na het in gebruik nemen van het beloopbare oppervlak, de actuele slipweerstand worden gemeten en beoordeeld. De NEN norm voorziet niet in het meten van de duurzaamheid van de slipweerstand van het beloopbare oppervlak.

Tribometer

Het NEN 7909 ontwerp omschrijft een tribometer die gebruikmaakt van twee type zolen: leer in een droge situatie en rubber in een natte situatie. Dit bij een bepaalde druk en snelheid. De machine wordt niet aangedreven maar via een uittrekbaar lint voortgetrokken. De Tribometer kan ook voor metingen worden gebruikt tijdens een situatie met een ‘vervuiling’ van zeep, vet, stof meel of andere gladmakende substanties.

Interpretatie stroefheidsmeting

Welke meetmethode ook gebruikt wordt, het is altijd belangrijk om in acht te nemen dat de metingen niet altijd de juiste informatie geven. Denk bijvoorbeeld aan vloeren met ‘rond’ instrooimateriaal, wat door de meter als extra stroef wordt gemeten terwijl dit niet altijd het geval is. Het is van groot belang dat de metingen op de juiste manier worden geïnterpreteerd door een expert. Daarnaast is er verschil tussen meetwaarden en beleving van stroefheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veiligheid van uw vloer volgens de NEN 7909 of een vrijblijvende offerte? Neem dan contact met ons op via  0487 - 51 55 84 of info@mijtech.nl.