ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG VLOERADVIES

ATEX – ontplofbare atmosfeer

ATEX staat voor  ATmosphères EXplosibles. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan: een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Door het wegnemen van de condities die nodig zijn om een explosie te starten kunnen preventieve maatregelen genomen worden. ATEX vloeren voorkomen elektrostatische spanningsopbouw en daardoor ook elektrostatische ontlading die (latente) schade kan veroorzaken aan componenten. De voor ESD relevante norm NEN-EN-IEC 61340-4-5 laat een maximale spanning van 100 V toe (Walking Test). Voor ATEX is een maximale spanning van veelal maximaal 500 V toegestaan.

De MIJtech ATEX-Scan geeft snel duidelijkheid over de veiligheid van uw ATEX vloer

ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016
Deze norm is recent aangepast. Wij zijn bekend met de actuele norm. MIJtech is lid van de normcommissie TC 101 elektrostatica.

Een optimale ATEX vloer voorkomt spanningsopbouw. Hoe lager de spanning, des te minder explosie risico. ATEX eigenschappen van een vloer zijn sterk afhankelijk van de laagdikte van de vloer en de relatieve vochtigheid. Ook slijtage kan de eigenschappen van uw ATEX vloer beïnvloeden.

Veiligheid

De maximaal toelaatbare elektrostatische spanningsopbouw voor ATEX vloeren is veelal 500 V. In zeer kritische situaties kan voor 100 V gekozen worden.

Veiligheid voor mensen (voorheen NEN 1010)

Voor de veiligheid van de mens is de ondergrens van de doorgangsweerstand van de vloer ten opzichte
van de aarde van belang. Deze doorgangsweerstand adviseren wij hoger te laten zijn dan 50 kΩ bij 500 V (voorheen NEN 1010 / DIN 1081).

De MIJtech ATEX-Scan: meten van ATEX vloeren, afgifte ATEX certificaat

Met behulp van de MIJtech ATEX-Scan worden de spanningsopbouw  en de doorgangsweerstand van uw ATEX vloer ten opzichte van de aarde gemeten en vastgelegd.
Stel dat uw vloer niet voldoet aan de veiligheidswaarden. Moet dan de gehele vloer vervangen worden? In de meeste gevallen is dat niet nodig. Wij adviseren u hierbij.

De MIJtech ATEX-Scan geeft informatie over het functioneren van de bestaande ATEX vloer en geeft, indien nodig, een richtinggevend advies voor het opwaarderen van deze vloer. Tevens kunnen wij een ATEX certificaat afgeven, indien de resultaten van de uitgevoerde metingen overeenkomen met de ESD standard EN 61340-4-5 en/of de ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016.

MIJtech is betrokken bij de ontwikkeling van ESD en ATEX systemen en de norm waaraan deze moeten voldoen. Daarnaast volgen wij de werking van de ATEX systemen in de praktijk. De door ons verstrekte ATEX certificaten zijn maximaal 12 maanden geldig. Daarna volgt een her-meting. Inmiddels hebben wij veel informatie over de werking van ATEX vloeren die meerdere jaren in gebruik zijn.

Voor meer informatie lees de volgende artikelen in de downloads:

VTM 1: 2017 | Onderzoek van diverse ESD vloeren in klimaatkamer
VTM 5/6: 2014 Aandacht voor de geladen vloer
VTM 2/3: 2016 Economische oplossing voor ATEX
ATEX presentatie Materials Beurs 2015